.

Winners


Stand to win a ¥500 Alipay Purchase Card™ daily!
Purchase your Alipay Purchase Card™ on AXS Station now and stand to win a ¥500 Alipay Purchase Card™

David Tan Kok Siang
S****348J

Lee Chuen Yan
S****284A

Sophia Chiu Wee Chieh
S****779D

Zhou Yong Sheng
G****714K

Ng Kian Deng
S****320F

Zhang Tong Jing
S****122B

Mcvie Chua Qihe
S****672H

Wendy Law
S****335G

Lai Keong Fern
S****577C

Tan Sor Peng
S****163E

Lee Siew Ling
S****088H

Teo Kui Keong
S****618A

Lawrence Goh Yee Khoon
S****821B

Bernard Sng Zu Rong
S****967J

Eileen Chua
S****703F

Lim Shing Ni Joann
S****036J

Boo Han Quan
G****965L

Chen Lee Na
S****991A

Kong Woon Keat
G****480L

Lin Bing
S****110H

Wong heng Cheong
S****624F

Lim Kok Siang
S****998B

Chen Hui
G****045QPromotion terms and conditions